Thông báo Kế hoạch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận về Phiên dịch năm 2020

25/09/2020

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo Kế hoạch tổ chức xét hồ sơ kiểm tra và công nhận người nước ngoài thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Trung Quốc hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 20/10/2020

- Lịch thi: Dự kiến ngày 28/10/2020

Lịch thi chính thức sẽ thông báo tại website trước 10 ngày (nếu có thay đổi).

Hồ sơ biểu mẫu xem tại đây 

Chi tiết xem tại đây