[Thay đổi địa điểm] Khai giảng khóa đào tạo Sản phụ khoa cơ bản khóa 2