Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản năm 2021

20/04/2021 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản năm 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo hoãn lịch tổ chức khai giảng lớp đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản năm 2021. Lịch khai giảng chính thức sẽ được thông báo sau khi có thông tin cụ thể.

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, Trung tâm hoãn lịch khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản năm 2021. Lịch khai giảng chính thức sẽ được thông báo sau khi có thông tin cụ thể.