Thông báo lùi lịch khai giảng

06/05/2021

Vì lý do dịch covid19 chuyển biến phức tạp. Các khóa học sau lùi lịch khai giảng dự kiến từ 1 đến 2 tuần. Lịch khai giảng chính thức sẽ thông báo đến học viên sớm nhất. Anh/chị vui lòng thông cảm cho sự bất tiện này.

1. Tai Mũi Họng cơ bản Khóa 3

2. Thực hành cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp (03 tháng) khóa 1 năm 2021

3. Điện quang can thiệp dưới chụp mạch số hóa xóa nền khóa 1

4. Chẩn đoán X- quang, siêu âm, chọc hút tế bào, sinh thiết tuyến vú Khóa 1

5. Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm Khóa 2

6. Sản phụ khoa cơ bản Khóa 3

7. Chẩn đoán hình ảnh cơ bản năm 2021

8. Phẫu thuật nội soi ổ bụng Khóa 12

Lưu ý: Trung tâm vẫn tiếp tục nhận hồ sơ với các lớp chưa khai giảng (khuyến khích học viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện)