Thông báo về việc tổ chức khóa học Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2

16/07/2021 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật Y học - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lớp Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 năm 2021 (mã khóa học: KTY307) theo thông báo tuyển sinh số 282/TB - TTĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021.