Buổi 3: Sa sút trí tuệ và một số ứng dụng mới trong chẩn đoán hình ảnh. (Phát trực tuyến 9h00 ngày 26/9/2021).