Hội thảo "Những rối loạn tiểu tiện thường gặp ở phụ nữ” và “Hội chứng bàng quang tăng hoạt ở phụ nữ

07/10/2021 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Những rối loạn tiểu tiện thường gặp ở phụ nữ” và “Hội chứng bàng quang tăng hoạt ở phụ nữ”, cụ thể như sau:

1. Nội dung:     

Buổi 1: Những rối loạn tiểu tiện thường gặp ở phụ nữ (Miễn phí tham dự)

Thời gian: Trung tâm sẽ đăng tải khi có lịch cụ thể

Giảng viên: TS.BS Nguyễn Hoài Bắc, trưởng Khoa Nam học và Y học giới tính Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

- Buổi 2: Hội chứng bàng quang tăng hoạt ở phụ nữ (Miễn phí tham dự)

Thời gian: Trung tâm sẽ đăng tải khi có lịch cụ thể

Giảng viên: ThS.BS Nguyễn Cao Thắng, Khoa Nam học và Y học giới tính Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội

2. Hình thức thực hiện: Zoom trực tuyến, Livestream qua Fage của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

3. Cấp chứng nhận: Nhân viên y tế có nhu cầu cấp chứng nhận cần đăng ký trực tuyến tại: http://hpec.hmu.edu.vn hoặc http://hpec.edu.vn (mục "đăng ký online") trước ngày 20/10/2021 và dự học đủ 2 buổi qua Zoom.

4. Phí cấp chứng nhận: 300.000 đồng. (2 chuyên đề)

5. Đăng ký khóa học:

Đăng ký online tại đây

- Nộp học phí trước khi khai giảng (hướng dẫn xem tại đây)

- Liên hệ: 024-62959036, Email: trungtamdaotao@hpec.edu.vn

Chi tiết thông báo tuyển sinh xem tại đây