Buổi 6: Định lượng gan nhiễm mỡ, gan nhiễm sắt bằng cộng hưởng từ (Phát trực tuyến vào 9h00 ngày 17/10/2021)