Khai giảng khóa đào tạo Phục hồi chức năng cơ bản Khóa 3

11/10/2021 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp Phục hồi chức năng cơ bản Khóa 3, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00, ngày 19/10/2021

2. Địa điểm: Sẽ thông báo qua email cho học viên
 
Trung tâm tiếp tục nhận hồ sơ đến khai giảng. Thông báo tuyển sinh xem tại đây