Thông báo Kế hoạch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận về Phiên dịch năm 2021

22/10/2021

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo Kế hoạch tổ chức xét hồ sơ kiểm tra và công nhận người nước ngoài thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 20/11/2021

- Lịch thi: Dự kiến ngày 29/11/2020

Lịch thi chính thức sẽ thông báo tại website

Hồ sơ biểu mẫu xem tại đây 

Chi tiết xem tại đây