Khai giảng khóa đào tạo Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 24