Khai giảng khóa đào tạo Hướng dẫn thực hành chọc hút kim nhỏ và sinh thiết các tạng nông dưới hướng dẫn của siêu âm Khóa 1 năm 2022