Khai giảng khóa đào tạo An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II Khóa 8