Khai giảng khóa đào tạo Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản Khóa 4