Khai giảng khóa đào tạo Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 25, Kỹ thuật Chụp cắt lớp vi tính tổng quát Khóa 8

12/05/2022 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội -Trường Đại học Y Hà Nội thông báo thay đổi khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 25, Kỹ thuật Chụp cắt lớp vi tính tổng quát Khóa 8 như sau:

1. Thời gian: 15h30 ngày 30/5/2022
 
2. Địa điểm: Phòng 315 Nhà A7, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội