Thông báo lịch kiểm tra xét hồ sơ kiểm tra, kiểm tra công nhận thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch

06/10/2022 Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch kiểm tra và công nhận người nước ngoài thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

Lịch kiểm tra Tiếng Anh chi tiết xem tại đây

Lịch kiểm tra Tiếng Trung chi tiết xem tại đây