Thông báo xét hồ sơ kiểm tra, kiểm tra công nhận thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch

29/05/2023 Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận người nước ngoài thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

-Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 30/05/2023 đến ngày 22/06/2023

- Lịch thi: Dự kiến ngày 30/06/2023

 

Lịch thi chính thức sẽ thông báo tại website http://hpec.edu.vn trước 10 ngày (nếu có thay đổi)./.

 

Chi tiết thông báo xem tại đây

 

Thông tin hồ sơ xem tại đây