Thông báo Lịch xét hồ sơ kiểm tra, kiểm tra công nhận thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch

26/06/2023 Trường Đại học Y Hà Nội thông báo Lịch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận người nước ngoài thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

Lịch kiểm tra

 

Lịch kiểm tra tiếng Anh xem tại đây

 

Lịch kiểm tra tiếng Trung Quốc xem tại đây