Tổ chức

20/04/2011 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội chính thức được thành lập theo Quyết định số 1825/QĐ–BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ký ngày 07/06/2011

Sơ đồ tổ chức của Trung tâm

 

TCCB

Các tin khác