Giới thiệu Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội

22/04/2011 Trung tâm hiện có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

 

PGS. TS. Lưu Ngọc Hoạt

 

Năm sinh: .  Học hàm:  Học vị: 
Chức vụ hiện tại: 
* Vụ trưởng Vụ Khoa học Đào tạo, Bộ Y tế
* Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng.
Lĩnh vực chuyên sâu:

 

 

Các tin khác