Khóa đào tạo ngắn hạn lớp "Quản lý nhân sự"

06/10/2011 Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2012 của Bộ Y Tế. Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức mở lớp đào tạo ngắn hạn.

-    Chi tiết khóa học xem tại đây
Khoá I: từ 5/10/2012 đến 11/10/2012
Khoá II: từ 15/10/2012 đến 19/10/2012 

 
Đăng ký: Gửi về trung Tâm đào tạo tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - 
Phòng 523, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội (số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội),
Điện thoại:  04- 62959036
Hoặc học viên có thể đăng ký trực tiếp theo đường link tại đây