Khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản khóa 3 (Trung tâm CĐHA CTĐQ)

04/07/2022 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản khóa 3 (Trung tâm CĐHA CTĐQ) như sau:

1. Thời gian: 14h45, ngày 18/7/2022

2. Địa điểm: Phòng 315, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.