Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học CDH101
Tên khóa học: Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
Số thành viên: 70
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh khóa 26 9 tháng 15-9-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên