Thông báo lùi lịch khai giảng ĐHCK Hồi sức cấp cứu Khóa 15

23/10/2017 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo:

Khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu" Khóa 15 hiện chưa có lịch khai giảng cụ thể. Khi có lịch khai giảng cụ thể, Trung tâm sẽ đăng tải trên fanpage và website, đồng thời thông báo cho các học viên đã nộp hồ sơ và học phí qua email và tin nhắn.