Thông báo về việc kiểm tra để công nhận người nước ngoài sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt; người Việt Nam đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Anh trong khám, chữa bệnh tại Việt Nam.

01/12/2017 Thông báo về việc kiểm tra để công nhận người nước ngoài sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt; người Việt Nam đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Anh trong khám, chữa bệnh tại Việt Nam.

Ngày/tháng

    Hình thức thi

    Địa điểm thi

    Thời gian

Thứ 4

Ngày 06/12/2017

Buổi sáng

Thi nói

Nghe: 30 phút

Tầng 3 - A7

Tầng 2 - A6

07h45

Buổi chiều

Đọc hiểu: 60 phút

Viết:  60 phút

Tầng 3 - A7

13h45

 

Lưu ý: Thí sinh mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng khi đi thi.