Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Nhi" Khóa 35

10/04/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Nhi thông báo khai giảng lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Nhi” khóa 35 (Mã khóa học: NHI10118035) như sau:

1. Thời gian: 09h15, ngày 23/04/2018

2. Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Nhi, Tầng 3, Tòa nhà Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương.