Khai giảng khoá đào tạo "Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 5

11/04/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 5 (Mã khóa học: CDH20218005) như sau:

1. Thời gian: 13h45, ngày 18/04/2018

2. Địa điểm: Phòng 303, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.