THÔNG BÁO VỀ CÁCH THỨC NỘP HỌC PHÍ TẠI TRUNG TÂM

01/03/2018 Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về cách thức nộp học phí như sau:

1. NỘP TIỀN MẶT TÀI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRUNG TÂM

2. THANH TOÁN BẰNG THẺ ATM TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRUNG TÂM (không thanh toán bằng thẻ Visa, Master Card, thẻ ghi nợ)

3. CHUYỂN KHOẢN

 3.1 Tên Tài khoản: Trung tâm đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội

 - Số tài khoản: 1221.0000.620.169 tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành

 3.2 Tên Tài khoản: Trung tâm đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội

 - Số Tài khoản: 0691.000.666.666 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Hà Nội.

Đối với học viên chuyển khoản, để tránh nhầm lẫn không rõ đối tượng, yêu cầu người nộp tiền ghi rõ họ tên và nộp học phí lớp nào. Nếu không ghi rõ, học phí sẽ không được chấp nhận.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 024.6291.7956

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN