Thông báo lịch khai giảng dự kiến lớp "Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu" Khóa 16

04/05/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo:

Lịch dự kiến khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu" Khóa 16 sẽ được tổ chức ngày 05/06/2018. 
Trung tâm tiếp tục nhận hồ sơ của học viên có nhu cầu tham dự lớp "Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu" Khóa 16 đến hết ngày 20/05/2018. 
Mọi chi tiết sẽ tiếp tục được cập nhật trên fanpage và website, đồng thời thông báo sẽ được gửi đến từng học viên đã nộp hồ sơ và học phí bằng email và tin nhắn. 
Trân trọng.
 
Chi tiết thông báo tuyển sinh xem tại đây