Khai giảng lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 6

07/04/2021 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Điện não đồ lâm sàng Khóa 6 như sau:

1. Thời gian: 14h00, ngày 15/4/2021

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà T3 khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai.