Khai giảng khóa đào tạo Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 3