Khóa đào tạo ngắn hạn lớp "Quản lý tài chính"

09/04/2012 Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2012 của Bộ Y Tế. Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức mở các lớp đào tạo ngắn hạn.

 

-  Chi tiết khóa học xem tại đây
Khoá I: từ 29/10/2012 đến 2/11/2012
Khoá II: từ 26/11/2012 đến 30/11/2012 

 

Đăng ký: Gửi về trung Tâm đào tạo tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - 
Phòng 523, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội (số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội),
Điện thoại:  04- 62959036
Hoặc học viên có thể đăng ký trực tiếp theo đường link tại đây
Liên hệ: KS. Trình Tùng Giang, điện thoại:  0984 104 585email: giangtt168@gmail.com