Thông báo khai giảng lớp Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát khóa 11

20/07/2022

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát khóa 11 như sau:
1. Thời gian: 15h00, ngày 1/8/2022
2. Địa điểm: Phòng họp Trung tâm CĐHA và can thiệp điện quang, nhà A2, bệnh viện Đại học Y Hà Nội