Văn bản, mẫu biểu, hướng dẫn

Biểu mẫu, quy định tài chính (16-04-2018)

Biểu mẫu, quy định tài chính đối với học viên tại Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội:

THÔNG BÁO VỀ CÁCH THỨC NỘP HỌC PHÍ TẠI TRUNG TÂM (01-03-2018)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về cách thức nộp học phí như sau:

Mẫu biểu đào tạo (21-07-2017)

Mẫu biểu đào tạo - HPEC

Mẫu văn bản Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội - HPEC năm 2016 (28-12-2016)

Tải các mẫu biểu của trung tâm theo các link dưới đây

QUY ĐỊNH VỀ TRẢ HỌC PHÍ TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NCXH (18-03-2016)

(Trích điều 8 của quy định thu học phí ban kèm Quyết định số 05/Q Đ-TTĐTDVTNCXH ngày 06/01/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo NCXH)

Hướng dẫn viết Giáo trình (09-06-2015)

Để triển khai kế hoạch viết Giáo trình đảm bảo chất lượng. Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội hướng dẫn thể thức, kết cấu cho việc viết Giáo trình cho các khóa đào tạo của Trung tâm

Thông tư hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế (01-10-2013)

Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế

Lịch khai giảng các khóa

24.Vi phẫu 15-1-2019