Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản năm 2022 (24-01-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản” năm 2022.

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản năm 2022 (24-01-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản” (mã khóa học NGO202).

Thông báo tuyển sinh lớp Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 19 (24-01-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” Khóa 19, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II năm 2022 (20-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II năm 2022 như sau:

Kế hoạch đào tạo năm 2022 (08-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Đại học Y Hà Nội dự kiến kế hoạch thực hiện tổ chức đào tạo các khóa học năm 2022

Hội thảo "Những rối loạn tiểu tiện thường gặp ở phụ nữ” và “Hội chứng bàng quang tăng hoạt ở phụ nữ (07-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Những rối loạn tiểu tiện thường gặp ở phụ nữ” và “Hội chứng bàng quang tăng hoạt ở phụ nữ”, cụ thể như sau:

Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS (29-09-2021)

Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 16 (07-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 16

Thông báo tuyển sinh lớp Nhãn khoa cơ bản Khóa 3 (06-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức tuyển sinh lớp “Nhãn khoa cơ bản” khóa 3, cụ thể như sau:

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 18 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 18