Tin tức

Thông báo tuyển sinh lớp Hộ sinh nâng cao I Khóa 1 (18-02-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp "Hộ sinh nâng cao I" Khóa 1, như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Hộ sinh nâng cao I Khóa 1 (18-02-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp "Hộ sinh nâng cao I" Khóa 1, như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán X- quang, siêu âm, chọc hút tế bào, sinh thiết tuyến vú năm 2022 (16-02-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Chẩn đoán X- quang, siêu âm, chọc hút tế bào, sinh thiết tuyến vú” năm 2022, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Hướng dẫn thực hành chọc hút kim nhỏ và sinh thiết các tạng nông dưới hướng dẫn của siêu âm năm 2022 (16-02-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Hướng dẫn thực hành chọc hút kim nhỏ và sinh thiết các tạng nông dưới hướng dẫn của siêu âm” năm 2022, như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Điện quang can thiệp dưới chụp mạch số hóa xóa nền năm 2022 (15-02-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Điện quang can thiệp dưới chụp mạch số hóa xóa nền” năm 2022, cụ thể như sau:

Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 (26-01-2022)

Thông báo tuyển sinh lớp Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính năm 2022 (24-01-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính” năm 2022, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản năm 2022 (24-01-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản” năm 2022.

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản năm 2022 (24-01-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản” (mã khóa học NGO202).

Chúc mừng năm mới 2022 (31-12-2021)