Tin tức

Thông báo về cách thức nộp học phí tại Trung tâm (01-03-2018)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về cách thức nộp học phí như sau:

Đăng ký kiểm tra hoặc xét công nhận về phiên dịch (15-08-2017)

Đăng ký khóa học tại Trung tâm (15-08-2017)

Mẫu biểu đào tạo (21-07-2017)

Mẫu biểu đào tạo - HPEC

Giới thiệu Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội (14-07-2017)

Lịch tuần HPEC (01-06-2017)

Lịch Trung tâm

Danh sách thi lớp "Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 2 (13-04-2017)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội thông báo lịch thi

MẪU VĂN BẢN - HPEC (28-12-2016)

Tải các mẫu biểu của trung tâm theo các link dưới đây

Biểu mẫu Tuyển sinh (19-08-2016)

Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) (02-06-2016)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm (07/06/2011 - 07/06/2016).