Thông báo khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa Khóa 13