Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Xét nghiệm nhiễm sắc thể từ tế bào ối nuôi cấy năm 2022 (10-03-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Xét nghiệm nhiễm sắc thể từ tế bào ối nuôi cấy” năm 2022 (Mã khóa học: YSH303), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học về Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (18-02-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học về Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Hộ sinh nâng cao I Khóa 1 (18-02-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp "Hộ sinh nâng cao I" Khóa 1, như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Hộ sinh nâng cao I Khóa 1 (18-02-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp "Hộ sinh nâng cao I" Khóa 1, như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính năm 2022 (24-01-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính” năm 2022, cụ thể như sau:

Hội thảo "Những rối loạn tiểu tiện thường gặp ở phụ nữ” và “Hội chứng bàng quang tăng hoạt ở phụ nữ (07-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Những rối loạn tiểu tiện thường gặp ở phụ nữ” và “Hội chứng bàng quang tăng hoạt ở phụ nữ”, cụ thể như sau:

Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS (29-09-2021)

Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 16 (07-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 16

Thông báo tuyển sinh lớp Nhãn khoa cơ bản Khóa 3 (06-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức tuyển sinh lớp “Nhãn khoa cơ bản” khóa 3, cụ thể như sau:

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 18 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 18