Thông tin đào tạo

Thông báo lùi lịch khai giảng khóa "Điện não đồ lâm sàng" Khóa 4 (02-07-2018)

Lễ khai giảng lớp "Điện não đồ lâm sàng" Khóa 4 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 08/2018. Trung tâm vẫn tiếp tục nhận hồ sơ, các thông tin trên fanpage và website, đồng thời thông báo sẽ được gửi đến học viên đã nộp hồ sơ qua email.

Lễ Khai giảng lớp "Điện não đồ lâm sàng" khóa 3 và lớp “Kỹ thuật ghi điện não” khóa 6 (01-02-2018)

Ngày 24/01/2018, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội và Bộ môn Thần kinh của Trường tổ chức lễ Khai giảng lớp “Điện não đồ lâm sàng" khóa 3 và lớp “Kỹ thuật ghi điện não" khóa 6 tại Hội trường văn phòng bộ môn Thần kinh, nhà T – Bệnh viện Bạch Mai.

Khai giảng lớp "Điện não đồ lâm sàng" Khóa 3 và lớp "Kỹ thuật ghi điện não" Khóa 6 (17-01-2018)

Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp đào tạo “Điện não đồ lâm sàng” khóa 3 và lớp "Kỹ thuật ghi điện não" Khóa 6 như sau

Thông báo lùi lịch khai giảng Điện não đồ lâm sàng Khóa 3. (01-12-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo:

Thông báo điều chỉnh lịch phát chứng chỉ tuần từ 27/11/2017-01/12/2017 (26-11-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội xin trân trọng thông báo:

Khai giảng lớp "Điện não đồ lâm sàng" Khóa 3 (23-11-2017)

Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp đào tạo “Điện não đồ lâm sàng” khóa 3 như sau

Khai giảng lớp đào tạo “Kỹ thuật ghi điện não” khóa 6 (22-11-2017)

Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp đào tạo “Kỹ thuật ghi điện não” khóa 6 như sau

Ngày hội việc làm Y Hà Nội - 2017 (20-08-2017)

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2017

Thư mời tham dự “Ngày hội việc làm Y Hà Nội 2017”. (14-08-2017)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng kính mời các Anh/Chị học viên của Trung tâm tham dự “Ngày hội việc làm Y Hà Nội 2017”.

Lễ bế giảng lớp “Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản” Khóa 1. (02-08-2017)

Ngày 30/07/2017, Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ bế giảng lớp “Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản” Khóa 1.