Thông tin đào tạo

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật Phaco Khóa 9 (02-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Phẫu thuật Phaco” Khóa 9, cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng Khóa 14 (01-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng Khóa 14 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 (18-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 như sau:

Khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 1 (11-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 1 như sau:

Khai giảng lớp Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyền Khóa 1 (01-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyền” Khóa 1 như sau:

Thông báo lùi lịch khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 (29-04-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lùi lịch khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Y học gia đình Khóa 13 (28-04-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Y học gia đình” khóa 13 (Mã khóa học: YHG20120013), như sau:

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ COVID-19 (26-04-2020)

Khai giảng khóa đào tạo Ung thư cơ bản Khóa 1 (26-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 1 như sau:

Khai giảng lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 4 (02-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 4 như sau: