Thông báo khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp

29/08/2022 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 26 như sau:


1. Thời gian: 09h00 Thứ 4, ngày 21/ 9/2022
2. Địa điểm: P301, nhà A7 Trường Đại học Y Hà Nội