Tuyển sinh

THÔNG BÁO VỀ CÁCH THỨC NỘP HỌC PHÍ TẠI TRUNG TÂM (01-03-2018)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về cách thức nộp học phí như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật điều trị mộng” khóa 2 (26-02-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật điều trị mộng” khóa 2 (Mã khóa học: MAT20418002) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Các rối loạn liên quan đến stress" Khóa 2 (06-02-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Tâm thần tổ chức khóa học “Các rối loạn liên quan đến stress” khóa 2 (dành cho bác sĩ - mã khóa học: TTH20118002) và “Các rối loạn liên quan đến stress” khóa 2 (dành cho y sĩ và cử nhân - mã khóa học: TTH20518002) năm 2018, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Ung thư" Khóa 23 (02-02-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ung thư thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Định hướng chuyên khoa Ung thư” khóa 23 (Mã khóa học: UTH10118023) như sau:

Giới thiệu Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (14-07-2017)

Lịch tuần HPEC (01-06-2017)

Lịch Trung tâm

Biểu mẫu Tuyển sinh (19-08-2016)

Mẫu đơn xin học - Hpec (23-08-2011)

Mẫu đơn xin học của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội