Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Da liễu" Khóa 33 (25-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Da liễu tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Da liễu” khóa 33 ((Mã khóa học: DLI10118033), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản" Khóa 1. (24-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ngoại tổ chức tuyển sinh lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản” năm 2018 (mã khóa học NGO202). Khóa học được tổ chức 02 tháng/khóa với chương trình đào tạo được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học và phù hợp nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và đáp ứng nhu cầu chuyên khoa ngày càng cao của các Bác sĩ hệ ngoại về kỹ thuật nội soi khớp cơ bản, đồng thời nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân ở các tuyến.

Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp đào tạo kỹ thuật viên tại Bộ môn Giải phẫu bệnh năm 2018 (23-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các lớp về chuyên ngành Giải phẫu bệnh như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Tai mũi họng" Khóa 32 (23-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Tai Mũi Họng tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Tai Mũi Họng” khóa 32 (Mã khóa học: TMH10118032) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Vô sinh - Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung" Khóa 2 (23-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Vô sinh – Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung” khóa 2 (Mã khóa học: SAN20418002) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Phương pháp pháp sư phạm y học” khóa 11 (10-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giáo dục y học và Kỹ năng tiền lâm sàng của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phương pháp sư phạm y học” khóa 11 (Mã khóa học: PPG20218011) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn” khóa 1 (09-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Kỹ thuật y học tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn” khóa 1 (Mã khóa học: KTY10218001) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng ” khóa 12 (07-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng” khóa 12 (Mã khóa học: PHC10118012) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng" Khóa 6. (07-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức tuyển sinh lớp “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” khóa 6 (Mã khóa học: PHC20118006) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp "Quản lý bệnh viện", "Quản lý chất lượng bệnh viện". (26-04-2018)

Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các lớp "Quản lý bệnh viện", "Quản lý chất lượng bệnh viện" năm 2018 cụ thể như sau:

Lịch khai giảng các khóa