Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa Mô phôi khóa 4 (14-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Mô phôi tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Mô phôi” khóa 4 (Mã khóa học: MPH10118004) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Âm ngữ trị liệu" Khóa 2 (14-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Phục hồi chức năng thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Âm ngữ trị liệu” khóa 2 (Mã khóa học: PHC20218002) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Thần kinh” khóa 16 (06-06-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Thần kinh” khóa 16 (Mã khóa học: TKI10118016) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 4 (06-06-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 4 (Mã khóa học: TKI20118004) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” khóa 12 (04-06-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y học gia đình thông báo tuyển sinh lớp “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” khóa 12 (Mã khóa học: YHG20118012), cụ thể như sau:

Thông báo Mời tham dự Hội thảo "Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp và mô mềm" (01-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Hội Chẩn đoán hình ảnh xuyên biên giới (Radiology Across Border) tổ chức Hội thảo “Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp và mô mềm”.

Danh sách các nhà tuyển dụng tham gia Ngày hội việc làm Y Hà Nội 2018 (30-05-2018)

Thông báo tuyển sinh lớp chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản năm 2018. (29-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ngoại tổ chức tuyển sinh lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản” (mã khóa học NGO203).

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức" Khóa 26 (25-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Gây mê hồi sức tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức” khóa 26 ((Mã khóa học: GMH10118026), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản" Khóa 1. (24-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ngoại tổ chức tuyển sinh lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản” năm 2018 (mã khóa học NGO202). Khóa học được tổ chức 02 tháng/khóa với chương trình đào tạo được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học và phù hợp nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và đáp ứng nhu cầu chuyên khoa ngày càng cao của các Bác sĩ hệ ngoại về kỹ thuật nội soi khớp cơ bản, đồng thời nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân ở các tuyến.