Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân" (Bác sĩ) Khóa 11 (31-01-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho bác sỹ)” khóa 11 (Mã khóa học: YHH10118011), cụ thể như sau

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân" (Kỹ sư, điều dưỡng, Kỹ thuật viên) Khóa 11 (31-01-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Kỹ sư, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên)” khóa 11 (Mã khóa học: YHH10218011), cụ thể như sau:

Giới thiệu Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (14-07-2017)

Lịch tuần HPEC (01-06-2017)

Lịch Trung tâm

Biểu mẫu Tuyển sinh (19-08-2016)

Mẫu đơn xin học - Hpec (23-08-2011)

Mẫu đơn xin học của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Lịch khai giảng các khóa