Tuyển sinh

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 11 - 14 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 11 - 14

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 10 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 10

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 9 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 9

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 8 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 8

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 6 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 6

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 1 - 5 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 1 - 5

Bài giảng Tuần lễ CME trực tuyến (06-07-2021)

Chương trình Tuần lễ CME trực tuyến

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 7 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 7

Thông báo tuyển sinh lớp Da liễu cơ bản Khóa 2 (25-06-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp Da liễu cơ bản Khóa 2 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Đảm bảo chất lượng xét nghiệm (Nội kiểm, ngoại kiểm) năm 2022 (03-06-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Đảm bảo chất lượng xét nghiệm (Nội kiểm, ngoại kiểm)” năm 2022 (Mã khóa học: KTY208), cụ thể như sau: