Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II năm 2022 (20-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II năm 2022 như sau:

Kế hoạch đào tạo năm 2022 (08-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Đại học Y Hà Nội dự kiến kế hoạch thực hiện tổ chức đào tạo các khóa học năm 2022

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2022 (07-12-2021)

Hội thảo "Những rối loạn tiểu tiện thường gặp ở phụ nữ” và “Hội chứng bàng quang tăng hoạt ở phụ nữ (07-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Những rối loạn tiểu tiện thường gặp ở phụ nữ” và “Hội chứng bàng quang tăng hoạt ở phụ nữ”, cụ thể như sau:

Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS (29-09-2021)

Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 16 (07-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 16

Thông báo tuyển sinh lớp Nhãn khoa cơ bản Khóa 3 (06-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức tuyển sinh lớp “Nhãn khoa cơ bản” khóa 3, cụ thể như sau:

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 18 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 18

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 17 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 17

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 15 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 15