Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học kỹ thuật viên tại Bộ môn Giải phẫu bệnh năm 2020 (03-01-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh - Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các lớp về chuyên ngành Giải phẫu bệnh như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa đào tạo Kỹ thuật viên tại khoa Kỹ thuật y học năm 2020 (03-01-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với khoa Kỹ thuật y học - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các lớp Kỹ thuật viên năm 2020 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Phẫu thuật vá nhĩ năm 2020 (13-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phẫu thuật vá nhĩ” năm 2020 (Mã khóa học: TMH204) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Tiêm nội nhãn năm 2020 (12-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo tuyển sinh lớp Tiêm nội nhãn năm 2020 (Mã khóa học: MAT207), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyển năm 2020 (02-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyển” năm 2020 (Mã khóa học: YHC204) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phương pháp và kỹ thuật chế biến, bào chế thuốc cổ truyền năm 2020 (02-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phương pháp và kỹ thuật chế biến, bào chế thuốc cổ truyền” năm 2020 (Mã khóa học: YHC203) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Hóa sinh lâm sàng cơ bản Khóa 2 (30-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Hóa sinh lâm sàng cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: HSI50121002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Hóa sinh lâm sàng cơ bản Khóa 1 (30-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Hóa sinh - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Hóa sinh lâm sàng cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: HSI50119001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp (27-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Viện Đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “ Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp” cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm năm 2019 (26-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Kỹ thuật chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm” năm 2019.