Tin tức

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Điện não đồ lâm sàng năm 2022 (16-03-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớpĐiện não đồ lâm sàng năm 2022 (Mã khóa học: TKI201) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Dị ứng - miễn dịch lâm sàng cơ bản năm 2022 (16-03-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp Dị ứng - miễn dịch lâm sàng cơ bản năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục khóa đào tạo Kỹ thuật ghi điện não năm 2022 (15-03-2022)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp đào tạo “Kỹ thuật ghi điện não” năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Đào tạo nâng cao về kỹ thuật giải phẫu bệnh năm 2022 (15-03-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Đào tạo nâng cao về kỹ thuật giải phẫu bệnh” năm 2022 (Mã khóa học: GPB302), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Nghiện chất năm 2022 (14-03-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Nghiện chất” năm 2022 (Mã khóa học: TTH203), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Tâm thần học nhi năm 2022 (14-03-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tâm thần học nhi” năm 2021 (Mã khóa học: TTH202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Tâm thần học người già năm 2022 (14-03-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tâm thần học người già” năm 2022 (Mã khóa học: TTH204), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Tập huấn y học về rối loạn phát triển lan tỏa (tự kỷ) ở trẻ em năm 2022 (11-03-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tập huấn y học về rối loạn phát triển lan tỏa (tự kỷ) ở trẻ em” năm 2022 (Mã khóa học: TTH303), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Tập huấn y học về rối loạn phát triển lan tỏa (tự kỷ) ở trẻ em năm 2022 (11-03-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tập huấn y học về rối loạn phát triển lan tỏa (tự kỷ) ở trẻ em” năm 2022 (Mã khóa học: TTH303), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Vi phẫu nhãn khoa cơ bản năm 2022 (10-03-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Vi phẫu nhãn khoa cơ bản” năm 2022 (Mã khóa học: MAT205), cụ thể như sau: